Remisser

Remiss utfärdas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Remiss kan skrivas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut. 
OBS Märk remissen med Cityortopedi genom att skriva Cityortopedi först under Diagnos/fråga.

Hitta Cityortopedi i TakeCare för icke frakturkontroll:

 1. Klicka på ”Beställning konsultation ”.
 2. Skriv ”DBI” i sökfältet.
 3. Rätt adress ”Farsta ortoped och kirurgklinik” visas nu.
 4. Skriv ”Att: Cityortopedi” först under Diagnos/fråga.
  OBS! Jätteviktigt för att remisserna skall komma till oss.

 

Hitta Cityortopedi i TakeCare för frakturkontroll och uppföljning:

 1. Klicka på ”Beställning konsultation ”.
 2. Skriv ”Cityort” i sökfältet.
 3. Rätt adress ”Cityort Farsta Ort Kir” visas nu.

 

Pappersremiss:
Märk remissen med Cityortopedi och posta till:
DBI Vård & Hälsa, Att: Cityortopedi
Farstagången 24, 123 47 Farsta

Digital remiss

Digital remiss från Doktor.se går bra från båda mobil, laptop och surfplatta.
Du kan inte söka för en annan vuxen än dig själv.
OBS Viktigt att du använder knapparna nedan för att få remiss till oss.

För barn/ungdomsremiss

Om du söker för ditt barn upp till 18 år

För vuxenremiss

Om du söker för dig själv och är över 16 år.

 • Lite information om hur det går till:
  • Om du använder mobil eller surfplatta ombeds du att installera “Doktor.se”-appen om du inte redan har den.
  • I appen eller på datorn svarar du på några frågor. En läkare gör sedan en bedömning.
  • Om läkaren bedömer att dina besvär är rätt vårdnivå för Cityortopedi så skickas en remiss.
  • När Cityortopedi fått remissen kallas du via telefon eller post.