Vi utreder och behandlar patienter med ortopediska åkommor
Mån-Tors 8-21    Fre  8-17

Vanliga frågor

Kommer man på remiss eller på återbesök kostar det som mest mest 275:-. Frikort gäller. Detta gäller patienter som är folkbokförda i Sverige.
(Patienter som inte är försäkrade i EU/EES eller Schweiz har rätt till planerad vård, men får stå för sina vårdkostnader själva. Patienten betalar hela vårdkostnaden själv och ansöker om ersättning i efterhand från landet där den är försäkrad. Det gäller dock bara dem som är försäkrade i ett land som tillhör EU/EES).
 
Bokar man privat utan remiss och högkostnadsskydd kostar det 950:-. 
 

I Receptionen anmäler du dig. Med dig har du legitimation och eventuellt frikort om du kommer från annan region än Stockholm. (I Stockholm är frikorten elektroniska).

När ankomstregistreringen är klar får du vänta på din tid i något av våra väntrum.

När det är din tur kommer läkaren och hämtar dig och ni går tillsammans till läkarens mottagningsrum.

På mottagningsrummet undersöker läkaren dig och gör en medicinsk bedömning. I många fall behöver du komma tillbaka på ett återbesök och du går då tillbaka till receptionen och bokar en återbesökstid direkt.

”Det goda mötet mellan läkare och patient är grunden till ett gott behandlingsresultat.”

20 minuter inklusive dokumentation.

Alla våra åtgärder och behandlingar föregås av läkarundersökning och läkarbedömning. Kortisoninjektion kan vara en behandling som blir aktuell i vissa fall.

Kortison
Kortisol är ett korttidsverkande hormon som dämpar immunförsvaret och utsöndras av din kropp när du är stressad. Syntetiskt kortisol, d.v.s. det som man brukar kalla kortison, kan man injicera.

Detta speciella kortison är utvecklat för att det skall kunna stanna kvar på samma injektionsställe och verka långvarigt. Endast en liten del av injektionen absorberas av den övriga kroppen och de allra flesta patienter upplever inga biverkningar. Kortisonet dämpar den inflammation som orsakar smärtan. Den har också en viss vävnadsnedbrytande effekt.

Biverkningar
Olika typer av ofarliga och lite obehagliga biverkningar är vanliga. Det största problemet med biverkningarna brukar vara oron över att det kan vara ”något farligt”, eller att det förväxlas med en allergisk reaktion.

Smärta: Den vanligast biverkan är ”smärtchocken” d.v.s. en uppblossande smärta som gör att du blir orolig och tror att något gått snett. Vanligen dämpas smärtorna inom 24 timmar. Smärtstillande mediciner som Diclofenac (NSAID) brukar kunna dämpa smärtorna.

Infektion: En infektion efter en kortisoninjektion är mycket ovanlig, men kan inträffa. Feber, illamående och sjukdomskänsla några dagar efter injektionen är vanliga tecken på en infektion. Då måste du gå till en akutmottagning för att utesluta en infektion.

Vi undersöker, bedömer, ställer diagnos och behandlar. Ibland behövs röntgen för att ställa diagnos. I dessa fall remitterar vi till röntgenklinik och röntgenläkare. Unilabs Hötorget Röntgen är vår vanligaste samarbetspartner när det gäller röntgen.
Remisskravet gäller alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom Vårdval ortopedi och där patienterna omfattas av högkostnadsskyddet. Remisskravet gäller nybesök.
Återbesök kan du boka själv genom att ringa 08-316002.
Har du ingen remiss och vill betala privat så går det bra att ringa och boka tid direkt.