Vanliga frågor

Vanliga frågor

350:- eller frikort. Gäller även patienter utanför Region Stockholm.

Hemtrevliga lokaler hos Cityortopedi

I Receptionen anmäler du dig. Med dig har du legitimation och eventuellt frikort om du kommer från annan region än Stockholm. (I Stockholm är frikorten elektroniska).

När ankomstregistreringen är klar får du vänta på din tid i något av våra väntrum.

När det är din tur kommer läkaren och hämtar dig och ni går tillsammans till läkarens mottagningsrum.

På mottagningsrummet undersöker läkaren dig och gör en medicinsk bedömning. I många fall behöver du komma tillbaka på ett återbesök och du går då tillbaka till receptionen och bokar en återbesökstid direkt.

”Det goda mötet mellan läkare och patient är grunden till ett gott behandlingsresultat.”

20 minuter inklusive dokumentation.

Alla våra åtgärder och behandlingar föregås av läkarundersökning och läkarbedömning. Kortisoninjektion kan vara en behandling som blir aktuell i vissa fall.

Vi undersöker, bedömer, ställer diagnos och behandlar. Ibland behövs röntgen för att ställa diagnos. I dessa fall remitterar vi till röntgenklinik och röntgenläkare. Aleris röntgen Sabbatsberg är vår vanligaste samarbetspartner när det gäller röntgen.

Välkommen till en hemtrevlig ortopedmottagning i centrala Stockholm.

Patienter med ortopediska åkommor, d.v.s. skelettets och rörelseapparatens sjukdomar är välkomna.

Upplever du smärta i foten, knät, höften, handen eller axeln och behöver hjälp är du välkommen att boka tid till specialistläkare i ortopedi.
Ett vanligt 20-minuters läkarbesök kostar 350:- och frikort gäller.